Monday, June 1, 2009

MGA IBON

Monday, June 1, 2009
Si Padre Jorge ay isang pari sa isang munting bayan sa isang malayong lalawigan. Isang linggo nang hapon, dumating siya sa kapilya na may bitbit na luma at kinakalawang na hawla. Ipinatong ni Padre sa pulpito ang lumang hawla.

May mga kilay na nagtikwasan na tila nag-uusisa at tila bilang sagot ay nagsimulang magkuwento si Padre Jorge.
"Naglalakad ako kahapon sa kabayanan nang makita ko ang isang binatilyong palapit sa akin. "May dala-dala siyang hawla na naglalaman ng tatlong ibong pipit na nangangatog sa takot. "Tumigil ako at inusisa ko ang binatilyo,

Anak, ano iyan?'"Ang sagot niya, 'Mga ibong pipit lang na nahuli ko.'

Tinanong ko siyang muli,
'Aanhin mo ang mga iyan?'
"Ang sagot niya, 'Iuuwi ko at paglalaruan. Pipitik-pitikin ko sila, hihilahin ang kanilang mga balahibo, at pag-aaway awayin ko!' "
Ang sabi ko, 'Pero pagsasawaan mo rin ang paglalaro sa kanila.. Ano ang gagawin mo pagkatapos?' "
Ang sagot niya, 'May mga pusa akong alaga. Mahilig sa ibong pipit ang mga pusa. Ipakakain ko sila. O kaya, titiradurin ko sila.

Tumahimik sandali si Padre Jorge, bago nagpatuloy ng pagsasalaysay, Inusisa ko ang binatilyo,

'Magkano mo ipagbibili sa akin ang mga ibong pipit na iyan?
' "Napakunot-noo ang binatilyo, 'Aanhin ninyo ang mga ibong pipit na ito? Ibon lang ang mga ito. Pangit ang kanilang huni. Hindi sila magaganda!"
Muli ay nagtanong ako, 'Magkano?' "
Sumagot ang binatilyo, 'P100?' "
Agad akong dumukot sa aking bulsa ng P100 at ibinigay ko iyon sa kanya. Dali-daling umalis ang binatilyo at iniwan ang hawla na naglalaman ng tatlong ibon.
"Kinuha ko ang hawla at nagtungo ako sa lilim ng isang puno, at doon ay binuksan ko ang hawla at pinalaya ang tatlong ibon."Ang hawlang iyon ang nasa pulpito.

At muli, nagkuwento si Padre Jorge...
Isang araw, nag-uusap sina Satanas at Hesus.
Kagagaling lamang ni Satanas sa daigdig, at siya ay bumubungisngis at nagmamayabang.> Sabi ni Satanas,
"Hoy, Hesus! Nahuli ko ang lahat ng mga tao sa mundo!
Nabitag ko silang
lahat! Ginamitan ko sila ng iba't ibang pain at
kinagat nilang lahat ang mga iyon!" Nagtanong si
Hesus, "Aanhin mo sila?"
Sumagot si Satanas, "Magpapakasaya ako! Tuturuan ko
silang magpakasal at
kapagkuwan ay maghiwalay! "Tuturuan ko ng kamunduhan
at tuturuan ko silang
ipalaglag ang mga sanggol sa mga sinapupunan!
"Tuturuan ko silang mamuhi sa isa't isa at
magmalabis sa kapwa nila!
Tuturuan ko silang maglasing, magmura, magsigarilyo,
magsugal,
magpakabangag at magpasasa sa laman at kung anu-anong
bisyo!
"Tuturuan ko silang gumawa ng mga baril at bomba na
gagamitin upang
magpatayan sila! "Bwa Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Kalulugdan
ko ang mga kabuktutan
at kabaliwan nila!" Nagtanong si Hesus, "At
pagkatapos, aanhin mo sila?"
Nakangising sumagot si Satanas, "Pahihirapan ko sila,
at lilipulin ko
silang lahat."
Nagtanong si Hesus, "Magkano mo sila ipagbibili sa
akin?" Sagot ni Satanas,
Aanhin mo sila? Tao lang sila. Wala silang silbi. Kunin mo
man sila, sila
pa ang magagalit sa iyo. "Duduraan ka nila.
Aalipustain. Pahihirapan. Hindi
mo gusto ang mga taong iyan!"
Nagtanong muli si Hesus, "Magkano?" Sumagot si
Satanas, "Lahat ng iyong
luha at lahat ng iyong dugo." Bulalas ni Hesus,
"Sige!"
At nagbayad si Hesus.
Hindi ba kakatwa na napakadali sa mga tao na ibasura ang
Diyos at pagkuwan
ay magtataka kung bakit ang mundo ay patungo sa impyerno?
Hindi ba kakatwa na may nangangalandakang, "Naniniwala
ako sa Diyos,"
ngunit sinusundan pa rin niya si Satanas?
Hindi ba kakatwa na nagte-text ka ng libu-libong
kabulastugan at ang mga
kabulastugang ito ay mabilis na kumakalat tulad ng mabangis
na apoy, ngunit
kapag nagpadala ka ng mga mensahe tungkol sa Panginoon,
makadalawang ulit
pa na pinag-iisipan ng mga tao kung ikakalat nila ang mga
ito? Hindi ba
kakatwa na mas inaalala ko ang iisipin ng ibang tao tungkol
sa akin kaysa
kung ano ang iisipin sa akin ng Panginoon?
Ipinagdarasal ko na ang mga magbabahagi ng kuwentong ito sa
kanilang mga
kapamilya at kaibigan, sa lahat ng kanilang mahal sa buhay
ay bibiyayaan ng
Diyos sa paraang natatangi para sa kanila! Amen!
Mga kapatid ! Nawa’y maunawaan nyong lahat ang mensahe ng
kwentong ito.

1 comments:

Breedingparakeets

ganda ng mensahe ng artcle mo!!! kakaiba mabuhay ka! god bless you and your family! add mo ko sa blog list mo!

 
◄Design by Pocket, BlogBulk Blogger Templates. Distributed by Deluxe Templates